ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİNDE GETAT (GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP) ÜNİTEMİZDE AKUPUNUKTUR, PROLOTERAPİ, KUPA, HACAMAT, SÜLÜK, LARVA, MEZOTERAPİ VE OZONTERAPİ TEDAVİLERİ YAPILMAKTADIR

Çanakkale M.A.Ersoy Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Uygulama Ünitesi yetkili ve uzman hekimlerce Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbbi tanı ve tedavi

ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİNDE GETAT (GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP) ÜNİTEMİZDE AKUPUNUKTUR, PROLOTERAPİ, KUPA, HACAMAT, SÜLÜK, LARVA, MEZOTERAPİ VE OZONTERAPİ TEDAVİLERİ YAPILMAKTADIR
25 Mayıs 2022 - 19:28

Çanakkale M. A. Ersoy Devlet hastanesinden yapılan açıklama;
Hastanemiz bünyesinde hizmet veren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Uygulama Ünitesi yetkili ve uzman hekimlerce Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbbi tanı ve tedavi yöntemlerini etik ilkeler doğrultusunda halkımızın hizmetine sunmaktadır.
GETAT Ünitemizde 6 uzman hekimimiz, 4 sağlık personelimiz ile akupunuktur, proloterapi, kupa, sülük, larva, hacamat,mezoterapi ve ozon tedavileri yapılmaktadır.
Hastanemiz Merkez Ek bina’da hizmet vermekte olan GETAT ünitemizde yapılan Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları:
Akupunktur:
Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul görür hale gelmesiyle bir çok ülkede resmi olarak kabul edilen bir tedavi yöntemidir.

Sıklıkla tedavide vücudun belli bölgelerine çok ince uçlu steril iğneler batırılmaktadır. Bu iğneler belirli süre vücutta tutulmaktadır. İğneler tek kullanımlıktır. İğnelerin nereye yerleştirileceğine bağlı olarak hastadan sırtüstü, öne veya bir tarafına yatması istenir. Akupunktur genellikle nispeten ağrısızdır.


Proloterapi :

Proloterapi kas- eklem ağrı ve zedelenmeleri için kullanılan tamamlayıcı bir tıbbi tedavi yöntemidir. Proliferatif ve irritan solüsyonların (anestezik madde ile birlikte yapılabilir) eklem bağ dokusu içine enjekte edilmesi uygulamasıdır. Enjeksiyonlar, genellikle zedelenmiş, aşınmış, güçleri azalmış tendon ve ligamentlere ve eklemlere yapılır. Amaca uygun olarak seçilen ilaç karışımları bölgesel olarak, özel iğnelerle ve özel tekniklerle uygulanır. Proloterapi işlem öncesi hazırlık dahil olmak üzere, toplamda 30 dakika veya daha az bir sürede tamamlanır.


Mezoterapi :

Mezoterapi cilt altındaki kolajen ve elastin gibi yapıları uyararak bölgedeki kan dolaşımı, lenfatik dolaşım ve immün cevap düzenleyen bir tedavidir.

Mezoterapi uygulaması ; ihtiyaç duyulan ilaçların,vitaminlerin, minerallerin, aminoasitlerin, enzimlerin tek başlarına ya da genellikle karışım halinde derinin orta tabakasına mikroenjeksiyon ile uygulanması şeklinde yapılır.


Kupa ve Yaş Kupa (Hacamat) Uygulaması:

Kupa terapisi, konusunda yetkili sağlık çalışanının cilde özel kaplar ile vakum uygulayarak yaptığı eski bir terapi şeklidir. Etkinliği derin doku masajı yaparak kan akışının hızlandırılması esasına dayanır. Yaş kupa ise eğitim almış doktorlar tarafından belli vücut noktalarında bölgesel vakumla beraber yüzeysel cilt kesikleri oluşturarak kan alınması uygulamasıdır (Hacamat).

Ozon terapi:

Saf oksijenden özel bir jeneratör vasıtası ile elde edilen ozon gazının hastanın kendi kanı veya serum fizyolojik ile karıştırılarak, ya da gaz halinde vücudun çeşitli bölgelerine verilmesi ile uygulanan bir geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemidir. Ozon, üç oksijen atomundan oluşan bir kimyasal bileşiktir (O3).Ozon tedavisi birçok patolojik durumu iyileştirir

veya tamamen düzeltir. Üç oksijen atomundan oluşan ve aktif oksijen molekülü olan ozon gazını kullanarak hastaya ve hastalığa özgü olmak üzere vücuda farklı yollarla verilerek yapılan iyileştirici tedavilere “ozonterapi” adı verilmektedir. Tedavi uygulamalarından biri veya birkaçı hastaya veya hastalığa göre bir seans sayısı belirlenerek uygulanabilir. Seans sayısı ortalama 8-10 arası olmakla beraber hastanın durumuna göre artabilmektedir.

Sülük (Hirudoterapi) Uygulaması:

Sülüklerle yapılan tedaviye, Tıbbi Sülük Tedavisi veya Hirudoterapi adı verilmektedir.Sülükler çok eski çağlardan beri bilinmekte ve bazı hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.Sülükler ektoparazittir yani canlıların dış yüzeyine yapışıp kan emerek beslenirler. Sülüklerin 2 tür etkisi görülmektedir; Sülüklerin kan emmesi ile ve Sülüklerin salgılarını insan vücuduna bırakması.Sülüklerin kan emmesi pek çok hastalığın tedavisinde özellikle varis gibi hastalıklarda venöz konjesyon durumlarında kullanılmaktadır.Sülük salgıları ise sülük tedavisinin en önemli kısmını oluşturmaktadır. Bu nedenle son yıllarda Modern Tıpta, sülük salgıları ve bu salgılarda bulunan biyoaktif enzim ve proteinlerle ilgili ayrıntılı araştırmalar yapılmıştır.

Türkiye’de Tıbbi sülüklerin H. medicinalis ve H. verbana’nın türü yaşamaktadır.Dünyada en önemli sülük ihraç eden ülkelerden birisi Türkiye’dir.Sülükler 120’den fazla biyoaktif madde salgılar. Bu salgıları tedavide kullanılır.

Larva (Maggot) Uygulaması:

Lucilia sericata isimli sineklerin steril hale getirilmiş larvalarının (magot, kurtçuk) kronik yaraların tedavisinde kullanılması larva tedavisi adı verilir.

Genellikle larva tedavisi tıbbi ilaç tedavisi ile iyileşmeyen, ilaçlara direnç gösteren ve yara temizliği yapıldığı halde tekrar temizleme ihtiyacı gerektiren çoğunlukla da etkilenen doku ve organın kesilme ihtimali olduğu olgularda tıbbi tedavilere destek olarak kullanılır.

Getat Ünitesinde Yapılan Uygulamalar SGK Tarafından Ödenmemektedir. Tüm İşlemlerimiz Sağlık Bakanlığı Tarafından Belirlenen Fiyat Tarifesi Üzerinden Hastaya Faturalandırılmaktadır.


YORUMLAR

  • 0 Yorum